VITABREED; KWEEKVITAMINEN VOOR EEN OPTIMALE VRUCHTBAARHEID EN ONTWIKKELING!

Kweekvitaminen voor een optimale bevruchting, uitkippen uit het ei, optimale ontwikkeling, perfecte vederstructuur en algemene vitaliteit!

In tijden van Corona wordt er door sommige onder de duivenliefhebber nog even verder gekweekt. De sleutel tot succes in de duivensport ligt bij het kweken van de duiven. Het verdient dan ook de nodige aandacht. Kweken is naast kunst ook een serieuze zaak, dat weet iedere duivenliefhebber. Getracht wordt die duiven te koppelen waarvan we de hoogste verwachtingen mogen hebben. De beste erfelijke eigenschappen willen we doorgeven om zo nog betere duiven en prestaties te verkrijgen.

Jonge duiven moeten in een paar weken vanaf het moment dat ze uit het ei komen, tot dat ze afgezet worden een geweldige metamorfose ondergaan. Een knap staaltje van ontwikkeling. Het is dus zo belangrijk om in deze eerste levensfase te zorgen voor de best mogelijke omstandigheden. Tijdens de kweek wordt het metabolisme opgedreven, wat duiven nog gevoeliger maakt voor vitaminetekorten en infecties. Er wordt dan heel veel gevraagd van het duivenlichaam! Daarom is het belangrijk om naast belangrijke bouwstenen zoals aminozuren, ook extra vitaminen toe te dienen. Niet alleen voor een goede bevruchting en een goede vorming van het ei, maar ook voor het uitkippen en de groei en ontwikkeling van de jongen is dit belangrijk.

In al de granen, hoe uitgebalanceerd ze ook zijn, zal nooit alles inzitten wat de duiven nodig hebben voor een goede werking van de levensfunctie. De nodige vitaminen zijn niet volledig aanwezig in enkel het voer. Om mooie, duiven te kweken is het noodzakelijk dat ze optimaal worden begeleid. Hiervoor hebben ze de nodige bouwstenen en vitaminen nodig.

VITABREED, de vloeibare kweekvitaminen van PigeonHP, ondersteunen het gehele kweekproces en helpen de omstandigheden voor de opgroei van de jongen te optimaliseren. Vanaf het koppelen van de duiven heeft VITABREED een positieve invloed op de paringsbereidheid van de duiven. Eens de bevruchting plaatsvindt zorgt VITABREED voor alle nodige stoffen doorheen het gehele proces tot en met de opgroei van de jongen.

De juiste vitaminen zijn essentieel bij de vruchtbaarheid en de latere ontwikkeling van de jonge duif. Iedere vitamine heeft zijn specifieke taak bij de verschillende functies in het lichaam. VITABREED maakt het verschil tijdens en na de kweek! De vloeibare vitaminen worden best gegeven tijdens het koppelen, het leggen en bij de vedergroei, bij de opgroei en de ontwikkeling van de jongen.

Bij een tekort aan vitamine E, het vruchtbaarheidsvitamine, kan zelfs steriliteit optreden. Vitamine E draagt bij tot de goede werking van het Follikel Stimulerend Hormoon (FSH) dat bij de duivin de eicellen doet groeien en rijpen en het gehalte aan vrouwelijk hormoon doet toenemen. Bij de duiver stimuleert het de spermarijping en verhoogt het gehalte aan mannelijk hormoon. De natuurlijke geslachtsrust kan zo dus bij duiven kunstmatig gestimuleerd worden.

Vitamine D wordt zelf aangemaakt onder invloed van zonlicht, en laat dit er nu net niet voldoende zijn tijdens de kweek. Deze vitamine is nodig voor de calcium en fosfor stofwisseling. Het bevordert namelijk de opname van deze mineralen in de darmen van de duif. Het aanwezige vitamine D3 complex in Vitabreed zorgt dan op zijn beurt om o.a. de schaalvorming, de beenvorming en de opbouw van het skelet bij de jongen te optimaliseren.

Bij een tekort aan vitamine A is de weerstand tegen infecties verminderd. Ook de productiviteit van de geslachtsklieren daalt. Het gevolg hiervan leidt tot onbevruchte eieren, langzaam groeiende jongen en zelfs sterfte. Ook een slecht zicht door vertroebeling van het hoornvlies kan hierdoor optreden. Een aangepaste dosis is wel zéér belangrijk want een overdosering kan leiden tot slechte ontwikkeling van de ogen.

Een goed gedoseerde mix van allerlei vitamines B en foliumzuur draagt dan weer bij tot een goede ontwikkeling van het embryo in het ei en van de opgroeiende jongen, mooie donsveren bij de jongen en ontwikkeling van de veren, optimale ontwikkeling van spieren en zenuwen en een goede noodzakelijke stofwisseling van eiwitten en vetzuren. Ook de vorming van bloedlichaampjes wordt hiermee gestimuleerd. Een tekort aan deze vitaminen zal slechte broedresultaten tot gevolg hebben en eventuele uitgekomen jongen zullen snel sterven.

Voor verdere vragen en info helpen we jullie graag verder! info@pigeonhp.com

Veel succes!

 

 

 


Older Post Newer Post